Portál kraje již zobrazíte pouze na nové doméně portal.msk.cz

Aktualizujte si prosím odkazy v záložkách, bookmarcích nebo ikonách na doménu https://portal.msk.cz

Portál kraje na adrese https://portal.kr-moravskoslezsky.cz nebude nadále fungovat.

Logo Moravskoslezského kraje